Fair Music Festival


Com oferir Fair Music?

Tots els músics que desitgin comercialitzar el seu treball en unes condicions de Música Justa (Fair Músic) poden contactar amb nosaltres a info@fairmusicfestival.com i els informarem de tot.

El projecte Fair Music comporta:

1. Que el CD serà comercialitzat a un preu just per l’artista i assequible pel consumidor, amb el compromís que, almenys el 51 % del PVP anirà directament a la butxaca del creador.

2. Que podrà ser adquirit en punts de venda comercials completament legals i céntrics.

3. Que es promocionarà la seva música a les botigues i centres comercials on es vengui.

4. Que l’artista o artistes podràn presentar el seu treball en actuacions al proper Fair Music Festival.

Anuncis%d bloggers like this: